Cách viết STT bên phải trong facebook?

Trong số các mạng xã hội đang có thì Facebook đang là mạng xã hội có số người dùng cao nhất hiện nay. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Mark Zuckerberg đã chia sẻ báo cáo quý I năm 2016 của Facebook. Theo đó, trang mạng xã hội này có số lượng người dùng truy…