Tầm quan trọng khi thiết kế web responsive?

Khi mạng internet có những bước tiến mạnh mẽ, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống cũng như công việc của con người. Mỗi doanh nghiệp, tổ chức hiện nay muốn hoạt động không thể thiếu website, nhất là những đơn vị kinh doanh, cung cấp các mặt hàng ra thị trường. Song không phải…