Landing Page là gì?Phân loại Landing page?

Landing page có thể nói nó là công cụ hiệu quả nhất để quảng cáo và giới thiệu sản phẩm dịch vụ trên internet hiện nay landing page giúp xúc tiến tiêu thụ sản phẩm dịch vụ  tăng doanh thu của bạn nhanh chóng hiệu quả. Landing page sẽ giúp trình bày nội dung một cách…