Mobile friendly website là gì?

Mobile friendly website là tiêu chí đánh giá của Google với những website thân thiện với thiết bị di động, cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn, tương thích và chạy trên mọi thiết bị di động (mobile, tablet, desktop,…). Google có thể tối ưu con bọ và đánh giá chính xác thứ…