Cách tạo, cài đặt Fanpage Facebook

Mỗi người chúng ta thường sử dụng 1 tài khoản facebook cá nhân chính. Facebook cá nhân gắn liền với số điện thoại và gmail chính chủ. Còn Fanpage như là 1 trang con của tài khoản facebook cá nhân vậy, bạn có thể tạo ra nhiều Fanpage với tên khác nhau từ tài khoản…