Cách bảo mật tài khoản Facebook 2020

Đối với nhiều người Facebook dường như là nơi lưu trữ nhiều thông tin cá nhân quan trọng đôi khi còn chứa những thông tin nhạy cảm. Nhiều trường hợp vì bảo mật facebook cá nhân kém mà nhiều đối tượng xấu đã xâm nhập và thực hiện nhiều vụ lừa đảo hoặc phát tán…