Cách tạo Fanpage bán hàng trên Facebook

Hiện nay, bên cạnh sử dụng Facebook để giải trí, kết bạn thì nó cũng là kênh để bán hàng rất hiệu quả.  Facebook cho phép kết bạn đến 5000 người, khi qua giới hạn này những người kết bạn sẽ không thể thêm vào list friends nữa mà sẽ thêm vào danh sách theo…